Sıkça Sorulan Sorular Yangın Sigortalarını Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bina Bedeli Nedir?

Sigortacılıkta bina değeri ifadesinin binamızın yeniden inşa edilmesi halinde oluşacak maliyeti kapsadığını. Bu değer binanızın brüt metrekaresi ile inşa metrekare maliyetinin çarpımı ile bulunur. Yapı tarzına göre metrekare maliyetleri farklılıklar göstermektedir. Bu değer içine sonradan ilave yapılan özel durumlarda eklene bilir. (Bu değer içine semt rantı ve arsa payı değerlerinin katılmaz.) Temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar,iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykel , sarnıç ve havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtimleri kaydıyla sigorta bedeli kapsamı içindedir.

Binanın İnşa Yapı Tarzı Nedir?

ÇELİK VEYA BETONARME KARKAS YAPI TARZI
Dış ve iç duvarları tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzemeden yapılmış olan. Kolon, kiriş, sütun gibi taşıyıcı sitemleri betonarme ve çelikten yapılmış olan. Çatı yapısı beton üstü kiremit veya çelik konstrüksiyonlu yapılardır.

YIĞMA YAPI TARZI
Taşıyıcı sistemleri olmayan kolon kiriş ve sütunların yerine taşıyıcı duvarları bulunan dış iç duvarları ile tavan ve tabanı yanmaz malzemeden yapılmış olan binalardır.

ADİ KAGİR YAPI TARZI
Taban ve tavanları ahşap malzeme bulunan bütün yapılar bu kategoriye girerler.

DİĞER YAPI TARZLARI
Ahşap, çatma, bağdadi, teneke ve kerpiç gibi yangına daha az dayanıklı olan malzemelerden yapılmış ve yukarıdaki gruplara girmeyen yapılar.

Eşya Nedir?

Sivil riziko olan konutlarda için geçerli bir kavramdır. Konut içinde bulunan gayrimenkul (taşınmaz dışında) dışında kalan her türlü nesne eşya kavramına girer. Ancak sanat veya antikacılık bakımından değerli olan tablolar, resimler, kitaplar, gravür, yazılar, heykeller, biblolar, koleksiyon, halılar ve benzerleri ancak sigorta bedelleri poliçede belirtilmek kaydıyla teminat altına alına bilirler.

Muhteviyat Nedir?

Ticari bir kavram olan muhteviyat bir ticarethane veya sanayi kuruluşunda bulunan Makine tesisat, emtea, demirbaş kapsamaktadır. Poliçe yaptırılırken her birinin sigorta bedelini ayrı ayrı belirtilmelidir. Ticarethanelerde bulunan 3. Şahıslara ait makine ve emtealar için ayrıca sigorta bedeli belirtilerek teminat alınması gerekmektedir SİGORTA BEDELİNİN TESPİTİNDE Bina sahibi ise bina inşa tarzına göre bina sigorta bedelini belirlemeniz gerekmektedir. Sivil rizikolar için eşya bedeli, ticari ve sınaî rizikolar için emtea, demirbaş, makine tesisat bedelleri sigorta ettiren tarafından belirlenir. Bu bedellerin çok yüksek değerler ulaşmadığı sürece ev ve işyerlerinize riziko teftişi yapılmaz. Beyan edilen rakam esas alınır. Ürünlerimizin tamamında enflasyondan koruma seçeneği vardır.

Yangın Sigortası Değişiklikleri Hakkında Neler Yapmalıyız?

Sigortalı mülkiyetinin değişmesi halinde poliçenin tüm hak ve borçları yeni sahibine devrolunur. Bu durum 15 gün içersinde sigortacıya durumu bildirmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Sigortalının ölümü halinde poliçedeki tüm hak ve menfaatler, yeni hak sahibine devrolur. Bu durum 8 gün içersinde sigorta şirketine bildirilmelidir. Yer değişikliği halinde 8 gün içersinde sigortacıya durumu bildirmesi gerekir Sigortalı teminatı sigorta sözleşmesinde belirtilen yer için geçerlidir. Aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz.

Kiracılar Neleri Sigortalaya Bilirler?

Kiracılar ev eşyalarını yanı sıra komşu bina ve mallarına ile kullanımda bulunduğu bina için sorumluluk sigortası yaptıra bilir.

Hizmetlerimiz  

Araç Sİgortaları 2023 - 2024

Araç Sigortaları

Read More

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Read More

Diğer Sİgortalar 2023 - 2024

Diğer Sigortalar

Read More

Sağlık Sİgortaları 2023 - 2024

Sağlık Sigortaları

Read More

İşyeri Sigortaları 2023 - 2024

İşyeri Sigortaları

Read More

Konut Sigortaları 2023 - 2024

Konut Sigortaları

Read More