İlk Yardım Sağlık Sigortası

Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Sigorta poliçesinin tanzimi sırasında tam ve eksiksiz bilgi verilmelidir. Eksik ve ya gerçeğe aykırı bilgilerin tespiti halinde sigorta şirketinin poliçeyi daha ağır şartlarda yapmaya veya iptal etme hakkına sahiptir.

Eksik Sigorta Nedir?

Poliçede yazılı sigorta bedelinin hasarda anında tespit edilen sigorta değerinden düşük olması hali. Bu durumdaki poliçelerde hasar ödemesi sigorta da yazılı bedel ile tespit edilen değer arasındaki oran ne ise ona göre ödeme yapılacaktır.

Aşkın Sigorta Nedir?

Poliçede yazılı olan sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini aşar ise sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Poliçenizi ve ekinde verilen özel şart ile poliçenin teminatlarını kapsadığı genel şartları inceleyiniz ve okuyunuz. Poliçe her iki tarafı da bağlayıcı hükümler ihtiva eder. Bu nedenle poliçe ve ekleri iyice incelenmelidir. Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamını veya taksitle ödemesi karalaştırılmış ise, ilk taksitin ödenmesiyle başlamaktadır. Poliçenin teslim edilmesi teminatın başladığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve makbuzunun saklanması gerekmektedir.

Zeyilname Nedir?

Poliçe sigorta ettiren ile sigortacı arasında yapılmış bir akittir. Bu akit üzerinde yapılması gereken her türlü değişiklik yazılı olarak yapılmalıdır. Sigortacılık dilinde bu yazılı ek sözleşmeye zeyilname denir ve poliçenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilir.

İlk Yardım Sağlık Sigortası, acil tanımına giren ve hayati tehlike taşıyan hastalık ve kaza hallerinde ilk 12 saat içinde yapılan tıbbi müdahaleleri kapsar. Yaşa göre değişmeyen standart fiyatlara acil sağlık sorunları karşısında ekonomik bir çözüme sahip olabilirsiniz.

Ayrıca İlk Yardım Sağlık Sigortası Kartınızla anlaşmalı sağlık kurumlarında indirim avantajından yararlanabilirsiniz.

Acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarının getireceği ekonomik yük sizi endişelendirmesin. Üstelik İlk Yardım poliçeniz kapsamında, 7 gün 24 saat size destek olacak ücretsiz medikal asistans hizmetlerimiz ile her an güvence altındasınız...

Sigorta Kapsamında Teminat Verilen Acil Durumlar:

 • Şuur kaybı
 • Kalp krizleri ve ritim bozuklukları, hiper tansiyon krizleri
 • Zehirlenmeler
 • Felçler
 • Solunum yetmezliği
 • Trafik kazası
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar
 • Akut apandisit, mide delinmesi, mide kanaması
 • Yüksekten düşme
 • Uzuv kopmaları
 • Menenjit, beyin apsesi
 • Elektrik çarpması
 • Göz yaralanmaları
 • Suda boğulma
 • Donma
 • Yanıklar
 • Yoğun kanamalar
 • Kırık ve çıkıklar
 • Hayvan ısırıkları
 • Akrep, yılan, örümcek, arı vb. sokması
 • Solunum sistemine yabancı cisim kaçması
 • Tahriş edici gazların solunması
 • Özel Şartlar:

  15-60 yaş arası kişiler İlk Yardım Sağlık Sigortası yaptırabilirler.

  a) Acil durum tedavi masrafları teminatı: Ani olarak ortaya çıkan, tıbbi müdahale yapılmaması durumunda kişinin sağlığının tehlikeye girmesine neden olan ilk 12 saat içerisinde başlatılan tıbbi tedavi, oda, yemek refakatçi (standart oda-yemek-refakatçi ücreti kadar), yoğun bakım masraflarını, poliçede belirtilen teminat limiti ve uygulaması dahilinde temin eder.

  b) Kaza veya hastalık sonucu işgöremezlik teminatı:Sigortalının kaza veya hastalık sonucu acil durum tedavi masrafları teminatından tazminat almaya hak kazandığı durumlarda, hastanede kaldığı her gün için, yıllık azami 3 gün süre ile geçerli olmak üzere günlük işgöremezlik tazminatı ödenecektir.

  Hizmetlerimiz  

  Araç Sİgortaları 2023 - 2024

  Araç Sigortaları

  Read More

  Sıkça Sorulan Sorular

  Sıkça Sorulan Sorular

  Read More

  Diğer Sİgortalar 2023 - 2024

  Diğer Sigortalar

  Read More

  Sağlık Sİgortaları 2023 - 2024

  Sağlık Sigortaları

  Read More

  İşyeri Sigortaları 2023 - 2024

  İşyeri Sigortaları

  Read More

  Konut Sigortaları 2023 - 2024

  Konut Sigortaları

  Read More