Sıkça Sorulan Sorular Trafik Sigortaları

Mülkiyet Değişikliğinde Trafik Sigortası Nasıl İşler?

Poliçe süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta poliçesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra iptal olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptalin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketi işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı primi gün esasına göre tespit eder ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Trafik Sigortasında Araç Satıldığı Zaman Yeni Alıcıya Poliçe Devir Edilir Mi?

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Trafiğe İlk Kez Çıkan Aracın Poliçeleri Hangi Basamaktan Tanzim Edilir?

Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) 4. basamaktan poliçe tanzim edilir.

Ruhsat Tescil Tarihi Geçeli 30 Gün Oldu, Poliçeye Zamlı Prim Mi Uygulanır?

Tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde Trafik poliçesi yapılması gerekir.Aksi takdirde geciken her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50' dir.

Trafik Sigortasında Kısa Süreli Poliçe Tanzim Edilir Mi?

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plakalı olması ve yabancı plakalı olması halinde tanzim edilir.

Hasar Olduğunda Trafik Sigortası Kademeleri Nasıl Değişir?

Poliçe döneminde hasar yapılmış olması durumunda mevcut poliçe basamağı bir basamak alta iner. Eğer poliçe döneminde hasar yapılmamış ise de mevcut poliçe basamağı bir basamak yukarı çıkar.

Trafik Sigortası Olan Kişinin Aracına Kasko Yaptırması Gerekir Mi?

Trafik Sigortası aracın üçüncü şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları teminat altına alır. Kişinin kendi aracında oluşabilecek hasarlarının karşılamaz. Kendi aracında meydana gelen hasarının karşılanmasını da istiyorsa aracı için kasko sigortası yaptırması gerekir.

Hizmetlerimiz  

Araç Sİgortaları 2023 - 2024

Araç Sigortaları

Read More

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Read More

Diğer Sİgortalar 2023 - 2024

Diğer Sigortalar

Read More

Sağlık Sİgortaları 2023 - 2024

Sağlık Sigortaları

Read More

İşyeri Sigortaları 2023 - 2024

İşyeri Sigortaları

Read More

Konut Sigortaları 2023 - 2024

Konut Sigortaları

Read More