İş Yeri Paket Sigortaları

İşiniz, geleceğinizin güvencesi, geçim kaynağınız, ideal ve hedeflerinizin gerçekleşme alanı..

Her türlü risk ve sonucunda oluşabilecek hasarlar için işyerinizi güvence altına almak, yarınlara yapacağınız atılımlarınızda huzur, güven ve başarı sağlayacaktır.

İşyeri Paket Yangın Sigortası Teminatları

İşyerinizi ve içinde bulunan emtia, demirbaş, makine, kasa ve yazar kasa muhteviyatları için yangın, yıldırım, infilak, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar teminat altına alınmaktadır.

İsteğe bağlı olarak sel ve su baskını, deprem, yanardağ püskürmesinden doğacak zararlar da teminat altına alınır.

Mali Sorumluluklar

 • Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
 • Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
 • Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
 • İşletme ve ürün mali sorumluluk
 • İşveren sorumluluk
 • Diğer Teminatlar

  • Kiracının veya mal sahibinin kira kaybı
  • Geçici işyeri masrafları
  • İş durması
  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Cam kırılması
  • Ferdi kaza
  • Emniyeti suistimal