Sıkça Sorulan Sorular Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Yaptırırken Gereken Bilgiler

 • Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu,
 • Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası ,
 • Sigortalanacak yerin açık adresi,
 • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu),
 • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 - 1996 arası, 1997 - 1999 arası, 2000 ve sonrası),
 • Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer),
 • Binanın toplam kat sayısı,
 • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı),
 • Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2),
 • Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer),
 • Zorunlu Deprem Sigortası(DASK) tümüyle Sigorta ettireni beyan esas alınarak düzenlenmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Neleri Kapsar?

Sivil olarak (konut) inşa edilen binanızı kapsar. Eşyalar Zorunlu Deprem Sigortası kavramına girmez. Eşyalarınız için İhtiyari deprem teminatı almanız gerekir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Tazminat Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Tazminat Hakkında Eksilme Olabilir Mi?

Sigortalanan bağımsız bölümün bulunduğu binanın veya bölümünde projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

Hasar Olduğunda Ödeme Hangi Poliçeden Yapılır?

Sigortalının hem Zorunlu deprem sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu deprem sigortası poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.

Hasar Ödemesi Nereye Yapılır?

Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin genel müdürlüğüne, bölge müdürlüğüne veya yetkili acentelerine hasar ihbarında bulunulabilir.

Hizmetlerimiz  

Araç Sİgortaları 2023 - 2024

Araç Sigortaları

Read More

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Read More

Diğer Sİgortalar 2023 - 2024

Diğer Sigortalar

Read More

Sağlık Sİgortaları 2023 - 2024

Sağlık Sigortaları

Read More

İşyeri Sigortaları 2023 - 2024

İşyeri Sigortaları

Read More

Konut Sigortaları 2023 - 2024

Konut Sigortaları

Read More